Johnny Mobäck
Telefon: 011-40 00 110
Johnny@blb.nu

Jens Eklundh
Telefon: 011-40 00 112
Jens@blb.nu

Förfrågan/bokning av transport:
Bokning@blb.nu

Övriga ärenden:


Info@blb.nu
 
  Bud & Lotsbolaget AB
Box 248
601 04 Norrköping
Fax: 011-18 03 00